God Jul & Gott Nytt År

Söderlunds tackar för det gångna och händelserika året och tillönskar alla våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners en riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT 2019.

Bland många händelser under året kan nämnas, certifierings övergång till IATF, två nya maskiner, 75-års jubileum och just nu håller vi på att installera nytt maskinuppföljnings system.

Vi håller stängt mellan Jul och Nyår. I övrigt har vi öppet alla svarta dagar.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt gott samarbete 2019.
Alla på Söderlunds Metall AB och CombiLock AB